Sådan ansøger du om deltagelse

Sådan ansøger du om deltagelse

Som deltager i Den Danske Vandklynge, bliver du en del af Klynge Komitéen. Det er et forum som samarbejder på tværs af vandsektoren med centrale udviklingsområder. Vandklyngen arbejder med fem faglige fokusområder

 1. Den effektive vandforsyning
 2. Fremtidens ressourceanlæg
 3. Datadrevet Asset Management
 4. Integreret kontrol og styring af spildevands- og regnvandssystemer
 5. Innovations dataplatform og infrastruktur

Der stilles krav til deltagerne i Klynge Komitéen om, at man deltager ud fra en åbenhed og villighed til at dele viden, erfaringer og indsigt med hinanden. Det koster 10.000 kr. om året for deltagelse, som dækker udgifter til afholdelse af møder og Vandklyngens generelle udgifter.

For at deltage i Klynge Komitéen, skal du sende en ansøgning til Den Danske Vandklynge, hvor du forholder dig til hvordan du og din virksomhed vil bidrage til Vandklyngen, og hvilken værdi I omvendt vil have ud af deltagelsen.

Helt konkret skal du forholde dig til:

 • Hvilke ydelser og services arbejder virksomheden med?
 • Hvilken værdi forventer virksomheden ved sin deltagelse i Den Danske Vandklynge?
 • Hvilken værdi vil virksomheden skabe sammen med andre deltagere i Den Danske Vandklynge?
 • Hvordan kan I bidrage til klyngens vision og mission – samt de igangværende fokusområder.

Sammen med din ansøgning skal du oplyse følgende:

 • Navn på virksomheden
 • Adresse
 • CVR
 • Kontaktperson
 • EAN-nummer, hvis du kommer fra et vandselskab eller offentlig virksomhed

Send din ansøgning til mail@dendanskevandklynge.dk, ligesom du også kan rette spørgsmål til denne mail eller medlemmer i Den Danske Vandklynges bestyrelse.

Kontakt

Den Danske Vandklynge
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
Danmark

Copyright 2020 Aarhus Vand - All rights reserved