Sådan arbejder vi

5 fokusområder

Vi arbejder med at accelerere innovation af vandteknologier i et samarbejde mellem klyngens medlemmer og med inspiration fra best practice fra både vandområdet og andre brancher. På den måde vil vi bidrage til udvikling, kvalitetssikring og effektivisering hos vandselskaberne samtidigt med, at der i dansk erhvervsliv skabes flere arbejdspladser og øget eksport.

Vi arbejder med udfordringsbaseret åben innovation. Vi tager udgangspunkt i konkrete udfordringer, hvor medlemmer og videnspersoner inviteres til åbne innovationsprocesser, så vi både sikrer videndeling og udvikling af nye løsninger – både teknologiske og forretningsmæssige. Vores arbejde tager udgangspunkt i nedenstående model, hvor Vandklyngen faciliterer COLEARNING- og CODESIGN-processer. Formålet er at skabe nyudvikling og nye partnerskaber. Det er de nye partnerskaber, der driver de konkrete innovationsprojekter og klyngens rolle er her at sikre, at der sker videndeling om erfaringerne fra projekterne.

De 5 fokusområder

Vi arbejder med 5 konkrete fokusområder:
  1. Den effektive vandforsyning
  2. Fremtidens ressourceanlæg
  3. Fremtidens vedligeholdelsessystemer
  4. Integreret kontrol og styring af spildevands- og regnvandssystemer
  5. Digital Innovationsplatform
Fokusområderne vil blive igangsat løbende og har lige høj prioritet. Selve organiseringen og arbejdsmetodik ses her:

Kontakt

Den Danske Vandklynge
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
Danmark

Copyright 2022 Aarhus Vand - All rights reserved