Privacy Policy

Vi behandler dine persondataoplysninger i overensstemmelse med de gældende regler

Behandling af personoplysninger om kunder

Den Danske Vandklynge indsamler og behandler oplysninger om dig, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i arrangementer eller bliver medlem af Vandklyngen.

Udtrykket “behandling af oplysninger” omfatter blandt andet indsamling, registrering, opbevaring, brug og videregivelse af personligt identificerbare oplysninger om dig.

 

INDSAMLING OG BEHANDLING

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at vedligeholde det løbende medlemskab med deltagerne i Den Danske Vandklynge.

 

Vi indsamler typisk personoplysninger direkte fra dig selv, når du bliver medlem af Den Danske Vandklynge, eller tilmelder dig arrangementer eller nyhedsbrev.

 

Den Danske Vandklynge behandler forskellige typer af oplysninger om dig som kunde, herunder:

 • Navn, adresse, telefonnumre, e-mailadresse, kontonumre samt tilmelding til kommunikationskanaler (betalingsservice, sms, mailservice etc.)

 

ANVENDELSE OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender personoplysninger til bl.a. følgende formål:

 • Administration af afregning for medlemskab
 • Målrettet markedsføringsmateriale
 • Svar på henvendelser via dendanskevandklynge.dk, eller andre kanaler
 • Events og workshops
 • Forbedring af vores hjemmeside

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller i det omfang, vores samarbejdspartnere skal levere en ydelse på vegne af Den Danske Vandklynge.

 

Vi videregiver oplysninger til:

 • Leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med opfyldelse af partnerskaber i Den Danske Vandklynge.

Vi kan, hvor det er nødvendigt og i overensstemmelse med gældende lov, videregive personoplysninger til dets revisorer og andre eksterne rådgivere samt andre parter, der leverer produkter eller ydelser til Den Danske Vandklynge, som for eksempel leverandører af IT-systemer og konsulentfirmaer. Den Danske Vandklynge indgår de nødvendige aftaler om beskyttelse af personoplysninger med tredjemand.

 

Desuden kan personoplysninger videregives og overføres i forbindelse med anmodninger fra politimyndigheder, eller hvor videregivelse er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.

 

OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Den Danske Vandklynges forpligtigelser over for dig som medlem og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

 

OPDATERING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi bestræber os på at sørge for, at alle personoplysninger er korrekte og opdaterede. Hvis du informerer os om, eller vi i øvrigt bliver opmærksomme på fejl i dine personoplysninger, vil vi søge at få dem berigtiget, slettet eller rettet omgående.

 

DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET

Du har efter databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder i relation til vores behandling af dine personoplysninger:

 • Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig selv
 • Ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
 • I særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
 • I visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Den Danske Vandklynge fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende, forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at du undergives afgørelse, der har retsvirkninger for eller i øvrigt berører dig selv i væsentlig grad, og som alene er truffet på grundlag af elektronisk behandling
 • Ret til dataportabilitet. Du kan få tilsendt de personoplysninger, du selv har oplyst til Den Danske Vandklynge i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden organisation.
 • Ret til at tilbagekalde et samtykke. Tilbagekaldelse af et samtykke har først virkning fra det tidspunkt, det tilbagekaldes
 • Ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger om dig selv. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, eller ønsker at gøre indsigelse, kan du kontakte:

 

Den Danske Vandklynge

Gunnar Clausens Vej 34

8260 Viby J

 

Kontaktperson: Claus Homann, bestyrelsesformand

E-mail: mail@dendanskevandklynge.dk

Telefon nr.: 89471300

Kontakt

Den Danske Vandklynge
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
Danmark

Copyright 2022 Aarhus Vand - All rights reserved