Medlemskab

Vandselskaber, virksomheder og vidensinstitutioner optages som medlemmer i klyngen.

Medlemmer er organisationer, der kan bidrage ind i vores 5 fokusområder og deltager udfra en åbenhed og villighed til at dele viden, erfaringer og indsigt med hinanden.

Et medlemskab koster årligt DKK 10.000 ex. moms og giver adgang til deltagelse i foreningens aktiviteter samt til den videndeling, der sker i klyngekomiteer.

For at blive medlem skal I sende en ansøgning til Den Danske Vandklynge, hvor I beskriver, hvordan I vil bidrage til Vandklyngen, og hvilken værdi I omvendt vil have ud af deltagelsen.

Helt konkret skal I forholde jer til:

 • Hvilke ydelser og services arbejder virksomheden med?
 • Hvilken værdi forventer virksomheden ved sin deltagelse i Den Danske Vandklynge?
 • Hvilken værdi vil virksomheden skabe sammen med andre deltagere i Den Danske Vandklynge?
 • Hvordan kan I bidrage til klyngens vision og mission – samt de igangværende fokusområder?

Sammen med ansøgningen bedes I oplyse følgende:

Venligst opgiv: Navn på virksomheden, Adresse, CVR nr., Kontaktperson og EAN-nummer, hvis du kommer fra et vandselskab eller offentlig virksomhed.

Send ansøgningen til mail@dendanskevandklynge.dk, ligesom du også kan rette spørgsmål til denne mail eller medlemmer i Den Danske Vandklynges bestyrelse.

 


Medlemmer i Den Danske Vandklynge per 1. oktober 2021:

 • HOFOR
 • VandCenter Syd
 • Aarhus Vand
 • AVK
 • Aarsleff
 • Danfoss VLT
 • Grundfos
 • Kamstrup
 • Systematic
 • BIOFOS
 • Herning Vand
 • Stjernholm A/S
 • Energi Viborg
 • TREFOR
 • Novafos
 • EnviDan
 • Krüger
 • Eurofins Miljø
 • DHI
 • DTU Miljø
 • Aalborg Forsyning
 • WATEC Aarhus Universitet
 • RAMBØLL
 • VIA University College
 • NIRAS A/S
 • Danmarks Miljøportal
 • Poul Due Jensens Fond
 • COWI
 • ARKIL
 • WSP
 • Geopartner
 • Vand og Teknik
 • Aalborg Universitet
 • NISSEN energy
 • Sweco
 • Teknologisk Institut
 • KD Group

Den Danske Vandklynges vedtægter

Klik her for at downloade vores vedtægter.

Kontakt

Den Danske Vandklynge
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
Danmark

Copyright 2022 Aarhus Vand - All rights reserved