Water Valley Denmark - pressemeddelelse

Nyt nationalt initiativ som Den Danske Vandklynge medvirker i skal løfte eksporten

Pressemeddelelse om Water Valley Denmark :

Water Valley Denmark skal være vækstmotoren, der forløser den danske vandsektors potentiale om at blive verdensførende og fordoble eksporten fra 20 til 40 milliarder kroner frem mod 2030.

Bag Water Valley Denmarks kommende forsknings- og innovationsindsats står Dansk Industri understøttet af DI Vand samt selskaber som Grundfos, Danfoss, Kamstrup, AVK, Systematic, Aarsleff, Rambøll, flere SMV-virksomheder som Stjernholm, universiteter og vandselskaber. Det brede udsnit af verdensførende selskaber og vidensinstitutioner inden for vandets kredsløb skal i fællesskab nedbryde siloer og skabe verdens bedste bæredygtige løsninger i det hidtil mest ambitiøse og konkrete forsøg på at gøre Danmark til den ledende nation inden for vand i verden til massiv gavn for både økonomien nationalt og miljøet globalt.

Bæredygtige løsninger skal bidrage til at realisere visionen om at fordoble eksporten fra 20 til 40 milliarder kroner frem mod 2030, der vil medvirke til skabelsen af 4.000-5.000 nye danske arbejdspladser i vandsektoren. Anders Søndergaard Larsen, formand for Water Valley Denmark og medlemsdirektør i Dansk Industri, siger:

”Med Water Valley Denmark giver vi bedre vilkår for de danske virksomheder, som arbejder på vandområdet, og en øget mulighed for at realisere deres potentiale indenfor udviklingen af morgendagens teknologier. Det er vores ambition, at vi via fremragende forskning og innovation kan demonstrere attraktiv dansk vandteknologi for de største markeder i verden.”
Danmark skal være verdensleder målt på omsætning, eksport, innovationskraft, jobskabelse og have en positiv indvirkning på den globale grønne omstilling.”

Næstformand i Water Valley Denmark og formand for Aarhus Vand, Flemming Besenbacher, udtaler:
”I Danmark har vi fundamentet til at skabe verdens førende epicenter for vand. Det kræver, at universiteter, kommercielle selskaber og forsyninger samarbejder om at sikre finansieringen og skabelsen af ny viden, teknologi og selskaber i skala med Grundfos og Danfoss, så vi kan øge dansk konkurrenceevne på verdensplan og skabe en grønnere blå planet.”

Water Valley Denmark er et nationalt initiativ med base i Aarhus, der strækker sig på tværs af landet og bygger videre på allerede definerende initiativer for sektoren som Den Danske Vandklynge, DI Vand og C2C CC.

Poul Due Jensen, CEO i Grundfos, uddyber:
”Ambitionen er at skabe tætte relationer og samarbejdsalliancer, der styrker den danske vandsektor. Det vil i praksis sige at inddrage et samlet økosystem, der bygger videre på eksisterende initiativer og samtidig inkluderer flere virksomheder, internationale aktører, universiteter og lovende startups. Derved kan vi skabe ny viden og nye vandløsninger, som kan udbygge Danmarks allerede stærke position på verdensmarkedet for vandteknologi.”

Water Valley Denmark skal sikre, at en samlet dansk vandsektor bliver verdensførende og skaber grøn vækst, arbejder mod opfyldelsen af Verdensmålene, skaber arbejdspladser og indfrier målsætningen om at fordoble eksporten i 2030. Water Valley Denmark lanceres på Vandets Dag den 22. marts.

For yderligere information venligst kontakt Anders Søndergaard Larsen, Formand for Water Valley Denmark via asl@di.dk eller på telefon +45 2060 6962

Kontakt

Den Danske Vandklynge
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
Danmark

Copyright 2021 Aarhus Vand - All rights reserved