Samspil regnvands- og spildevandssystemer

CoCREATION Workshop afholdes den 6.-7. september 2021

Nu inviterer vi til fortsættelsen fra KICKOFF – både tidligere og nye deltagere er velkomne

Kender du til de samfundsmæssige udfordringer med mere regnvand?  Har du erfaring med, at mere regnvand om vinteren giver problemer for bygninger og infrastruktur fra det overfladenært grundvand og skaber en række utilsigtede overløb og oversvømmelser? Eller har du en stigende fornemmelse af at ekstremerne bliver hyppigere og presser systemerne udover den tilsigtede funktion og skaber en række utilsigtede samfundsmæssige hændelser? Oplever du, at den danske sommer bliver mere tør og dermed dræner vores smukke vandløb og forstyrrer de naturlige cyklusser? Samtidigt med ovenstående udfordringer skal afløbssystemet, renseanlæggene og recipienterne fungere hensigtsmæssigt i hovedparten af tiden, hvor vi har tørvejr og let regn.

Kan du nikke genkendende til udfordringerne og drømmer du om, at vandet kan være andre steder ved en radikal ændring i vores måde at tænke vand og samspillet imellem systemerne?  Vi inviterer dig og dine kollegaer til to workshops, hvor vi stiller skarpt på de benspænd, der er afgørende for at vi ikke bare ”smøger” ærmerne op og kommer i gang. Uanset om du kommer fra forskningsinstitutioner, industri, forsyningsbranchen eller myndigheder vil vi gerne videndele og skabe nye løsningsmuligheder.

Fokusområdet ”Integreret kontrol og styring af spildevands- og regnvandssystemer” stiller skarpt på nogle af følgende emner:

  • Integreret styring af regnvandssystem og recipient herunder holistiske betragtninger og virkemidler med fokus på det samlede vandkredsløb
  • Integreret styring af afløbssystem, renseanlæg og recipient herunder holistiske betragtninger og virkemidler med fokus på det samlede vandkredsløb
  • Forecast og risikovillighed med fokus på det samlede vandkredsløb

Gennem de 2 workshops ønskes at kick-starte et innovationsløft for fokusområdet ved at belyse de benspænd, der er afgørende for samspillet imellem systemerne. Er det de lovgivningsmæssige rammer, dialogen i hverdagen mellem aktørerne, processer, teknologi eller styring/AI, der skal fokuseres på i den nærmeste fremtid?

Første workshop blev afholdt den 14. april kl. 9.00-12.00 – online 

  • På workshoppen blev erfaringsudvekslet på igangværende aktiviteter og fokusområder hos deltagerne
  • De væsentligste udfordringer blev udpeget – disse udsendes som oplæg til workshop 2.

Anden workshop bliver afholdt 6.-7. september 2021. 

  • De væsentligste udfordringer fra workshop 1 bliver udfoldet på workshop 2
  • Formålet er at skabe et fælles billede over visioner i fokusområdet, samt at identificere konkrete projektmuligheder og partnerskaber.
  • Outputtet af workshoppen vil være et overblik over projekt-/handlemuligheder set i relation til det samlede vandkredsløb.

Hvem kan deltage: Medlemmer af Den Danske Vandklynge og kerneaktører fra økosystemet, der arbejder med/vil arbejde med løsninger for integreret kontrol og styring af regnvands- og spildevandssystemer

Sted: Torvehallerne, Fiskergade 2, 7100 Vejle (lige overfor banegården)

Tilmelding og deltagerbetaling: DKK 2.400, – inkl. moms per deltager til dækning af overnatning og forplejning (Betales på hotellet) Tilmelding sker via dette link https://dendanskevandklynge.nemtilmeld.dk/12/  senest den 25. august 2021. Bemærk, der vil et maximum deltagerantal, så hurtig tilmelding anbefales og vi forbeholder os ret til at sætte en max. grænse på antal deltagere fra hver enkelt organisation.

Kontaktinfo: For yderligere information kontakt venligst Ulla Sparre, usp@dendanskevandklynge.dk

Kontakt

Den Danske Vandklynge
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
Danmark

Copyright 2022 Aarhus Vand - All rights reserved