Nyt initiativ om rent vand i fremtiden

Rent vand i fremtiden - nyt initiativ

På baggrund af arbejdet i fokusområdet 'Den effektive vandforsyning' har en række partnere med DTU Miljø som sekretariat startet en satsning omkring pesticider i drikkevand.

TREFOR, VCS, AAV, Novafos, DTU og HOFOR var i maj måned samlet på Ejby Mølle Renseanlæg med det formål at underskrive en 3 årig samarbejdsaftale. Fokus er på rent drikkevand i fremtiden baseret på grundvand. Samtidig havde vi arrangeret samarbejdets første strategiseminar, hvor mange dygtige personer sammen brugte hele dagen til at fokusere på tre spor:
Spor 1: Pesticiders skæbne i grundvand
Spor 2: Udvikling af rensemetoder/teknologiafprøvning
Spor 3: Bæredygtighed og samfundsnytte

Samarbejdet er startet under Den Danske Vandklynge og vil i forbindelse med igangsættelse af diverse aktiviteter række ud til rådgivere, teknologivirksomheder, universiteter og forsyninger for at inddrage så mange som muligt i arbejdet - vi har et fælles ansvar for sikre og medvirke til, at vores og fremtidige generationer drikkevand er rent og sundt.

Hvis man vil vide mere omkring samarbejdet, så kontakt venligst formand for styregruppen Bo Lindhart, Novafos eller formand for koordinationsgruppen Liselotte Clausen, HOFOR eller Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU (ansvarlig for sekretariatsfunktionen.

Kontakt

Den Danske Vandklynge
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
Danmark

Copyright 2021 Aarhus Vand - All rights reserved