KICKOFF Samspil mellem regnvands- og spildevandssystemer

Online workshop den 14. april 2021 med fokus på at løse udfordringer i samspillet mellem regnvands- og spildevandssystemer

Samspil mellem regnvands- og spildevandssystemer

Fokusområdet ”Integreret kontrol og styring af spildevands- og regnvandssystemer” stiller skarpt på nogle af følgende emner:
• Integreret styring af regnvandssystem og recipient herunder holistiske betragtninger og virkemidler med fokus på det samlede vandkredsløb
• Integreret styring af afløbssystem, renseanlæg og recipient herunder holistiske betragtninger og virkemidler med fokus på det samlede vandkredsløb
• Forecast og risikovillighed med fokus på det samlede vandkredsløb
Gennem 2 workshops i foråret 2021 ønsker vi at kick-starte et innovationsløft for fokusområdet ved at belyse de benspænd, der er afgørende for samspillet imellem systemerne. Er det de lovgivningsmæssige rammer, dialogen i hverdagen mellem aktørerne, processer, teknologi eller styring/AI, der skal fokuseres på i den nærmeste fremtid?
Første workshop vil blive afholdt den 14. april kl. 9.00-12.00 – online
• Formålet er at få et overblik over igangværende aktiviteter og de udfordringer/benspænd, der er relateret til aktiviteterne.
• Til workshoppen vil du skulle forberede en one-pager med et aktuelt projekt, hvor I enten pt. arbejder med, eller drømmer om en radikal ændring i vores måde at tænke vand og samspillet imellem systemerne. Skabelon til one-pager fremsendes umiddelbart efter tilmeldingen til workshoppen.
• Outputtet fra workshoppen vil være et katalog med overblik over muligheder og udfordringer.

Anden workshop vil blive afholdt i juni. Datoen fastsættes, når vi kender mulighed for fysisk afholdelse

Vi håber, at du har lyst til at deltage aktivt i et par workshops, som vi sammen kan løfte til et par spændende og idé genererende dage.

Deltagelse er gratis og åben for medlemmer af Den Danske Vandklynge og sker via https://dendanskevandklynge.nemtilmeld.dk/10/

Kontakt

Den Danske Vandklynge
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
Danmark

Copyright 2021 Aarhus Vand - All rights reserved