Generalforsamling 2021 afholdes online 23. april

Vi ser frem til både generalforsamling og inspirationsindspark

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2021

Vi ser frem til at afholde generalforsamling den 23. april 2021, online via Teams, kl. 13.00-15.00 (link sendes ved tilmelding, se nedenfor)

Vi starter programmet med et inspirationsindspark fra Mads Thimmer, CEO & Founder, Innovationlab – inspireret af blogindlægget ”Din 2020-strategi fejlede, så hvorfor tro på én for 2030? ”

med efterfølgende paneldebat mellem bestyrelsesrepræsentanter og medlemmer om årets aktiviteter og læringer.

Herefter afholdelse af ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskabet for 2019-2020
  4. Fremlægning af budget 2021 og kontingentfastsættelse
  5. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer
  6. Valg af bestyrelse – den nuværende bestyrelse er valgt frem til generalforsamling i 2023, så dette punkt er ikke aktuelt i 2021
  7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamling kan sendes til mail@dendanskevandklynge.dk senest 14 dage før afholdelse. Forslag modtaget den 9. april 2021 senest kl. 12.00 betragtes som indleveret rettidigt.

Dagsorden med materialer udsendes til alle tilmeldte fredag den 16. april senest kl. 12.00

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og partnere i økosystemet. Vi håber, at se så mange som muligt. Tilmelding venligst senest den 21. april 2021 via dette link https://dendanskevandklynge.nemtilmeld.dk/11/  (Kun medlemmer kan indstille forslag og har 1 stemme per medlemsorganisation)

Kontakt

Den Danske Vandklynge
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
Danmark

Copyright 2021 Aarhus Vand - All rights reserved