Fremtidens Service og Vedligehold med fokus på ressourceanlæg

Fysisk workshop den 1. december 2021

Vi fortsætter arbejdet i fokusområdet “Fremtidens Service og Vedligehold” med en fysisk workshop. Vi vil på workshoppen anvende fremtidens ressource-/spildevandsanlæg som case for arbejdet.

Workshoppen afholdes ved Grundfos.

Sæt kryds i kalenderen – program er under udarbejdelse

Kontakt

Den Danske Vandklynge
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
Danmark

Copyright 2022 Aarhus Vand - All rights reserved