Digital Drop-in: COVID-måling i spildevand

Fælles videndeling den 18. august 2021, kl. 13.00

Vi afholder online workshop med fokus på deling af erfaringer med måling og opsporing af Covid i spildevandet.

HOFOR introducerer til dagens emne med et 10 minutters oplæg med særligt fokus på prøvetagning i kloaknettet. Prøvetagning på renseanlæggene er relativt simpelt og metodikken er på plads, men det er helt nyt at prøvetage på stor skala i kloakken.

Herefter inviteres alle foreningens medlemmer til at bidrage med cases og videndeling.

Mødet vil foregå som åbne erfaringsudvekslinger om nogle af nedenstående temaer:

  • Hvilke initiativer er igang og hvordan sikrer vi synergi og videndeling?
  • Organisering af prøveindsamling, test og svar. Altså fokus på processen. Hvordan er arbejdsdelingen og hvad er det der tager tid og giver spild.
  • Prøvetagningsteknologi: Erfaringer med forskellige leverandører i forhold til opsætning i brønde og pumpestationer
  • Test-teknologi: Hvordan testes der. Der foregår test ved EuroFins men Vordingborg har f.eks. erfaring med at teste på eget anlæg med teknologi fra Canada.
  • Finansiering: Hvordan indkøbes teknologien (leasing, leje eller køb af udstyr)

Vi ser frem til høre jeres erfaringer. Tilmeld gerne her https://dendanskevandklynge.nemtilmeld.dk/13/

Kontakt

Den Danske Vandklynge
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
Danmark

Copyright 2022 Aarhus Vand - All rights reserved