COCREATION Fremtidens Service og Vedligehold

Online workshop den 7. april 2021

Fremtidens Service og Vedligehold

Vi ser frem til at fortsætte arbejdet fra KICKOFF i fokusområdet Fremtidens Service & Vedligehold. Formålet med fokusområdet er at arbejde med nye løsninger til fremtidige måder at servicere og vedligeholde fremtidens anlæg, både i forhold til nye teknologier, nye forretningsmodeller og forventede krav i fremtiden.
På denne workshop er fokus på at modne og konkretisere de projektideer og temaer, der blev identificeret på KICK OFF i januar 2021. Der vil på workshoppen være fokus på disse 4 temaer/overordnede projektideer:
1. Forretningsmodeller og organisering på et anlæg i 2030.
2. Digitale værktøjer: fx. AI, AR og VR og Digtial Twins
3. Digitalisering af kritiske komponenter
4. Udvikling og implementering af intelligente komponenter: Hvor giver det mening at introducere (hvilke) intelligente komponenter?

Hvem kan deltage: Medlemmer af Den Danske Vandklynge og inviterede kerneaktører fra økosystemet.

Sted: Online via Teams. Link tilsendes sammen med praktisk info den 6. april 2021

Tilmelding og deltagerbetaling: Deltagelse er gratis for medlemmer og inviterede aktører fra økosystemet. Tilmelding sker via https://dendanskevandklynge.nemtilmeld.dk/10 senest den 25. marts 2021. Ved tilmelding vælges, hvilket tema, man ønsker at arbejde medKontakt

Den Danske Vandklynge
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
Danmark

Copyright 2021 Aarhus Vand - All rights reserved